Warunki wynajmu

1. Usługa wynajmu realizowana jest na podstawie zamówienia, w którym należy określić przedmiot najmu, przewidywany czas jego trwania oraz miejsce pracy urządzenia.


2. Dokumenty niezbędne do realizacji Umowy Najmu (pierwsze wypożyczenie):

firmy:


 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP

 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

 • upoważnienie do podpisywania dokumentów

 • osoby prywatne:

 • 2 dokumenty ze zdjęciem oraz adresem zamieszkania,

 • potwierdzenie adresu zameldowania (np. rachunek za energię elektryczną, czynsz, gaz, telefon).


 • 3. Wydanie sprzętu budowlanego następuje po podpisaniu umowy najmu oraz wpłaceniu kaucji wysokości stosownej do wartości danego urządzenia.  4. Przekazanie sprzętu najemcy jest dodatkowo poprzedzone przeglądem technicznym oraz instruktażem z zakresu jego użytkowania.  5. Jeżeli Umowa Najmu nie stanowi inaczej, okresem rozliczeniowym jest doba, weekend lub tydzień. Cena najmu uzależniona jest od czasu trwania najmu oraz ilości wynajmowanego sprzętu i podlega negocjacji. Dla aktywnych najemców przewidujemy stałe rabaty!  6. Weekend liczony jest jako 1,5 stawki dobowej. Święta nie są wliczane w koszt najmu.  7. Czas trwania umowy najmu liczony jest od dnia odbioru urządzenia przez najemcę do dnia jego zwrotu włącznie. W przypadku zwrotu sprzętu do godz. 9:00, dzień zwrotu nie zostanie doliczony.  8. Zwrot sprzętu musi się odbyć w terminie określonym w Umowie Najmu a ew. przedłużenie korzystania z przedmiotu najmu musi się odbyć tylko za zgodą Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym, oraz wyczyszczonym, gotowym do dalszej eksploatacji.  9. Koszt zużycia materiałów eksploatacyjnych (paliwo, dłuta, wiertła, tarcze i materiały ścierne) ponosi Najemca. Artykuły eksploatacyjne do nabycia na miejscu.  10. Wypożyczalnia dysponuje własną bazą transportową i świadczy usługi z zakresu transportu urządzeń na miejsce wyznaczone przez Najemcę.


  Warunki wynajmu

  Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z warunkami wynajmu maszyn.

  Kontakt

  Jesteśmy do twojej dyspozycji, czekamy na Twój kontakt

  Najpopularniejsze